NMO tilt online bereiksmeting naar hoger plan

NMO tilt online bereiksmeting naar hoger plan

Is het huidige bereiksonderzoek NOBO al sterk van opzet, binnen NMO wordt de digitale meting in 2022 nog ingenieuzer. De bereikscijfers voor online worden straks gemeten vanuit een crossmediaal onderzoeksdesign. De opzet wordt robuuster door gebruik te maken van meer paneldata. Verder zijn er meer vormen van mediaconsumptie in scope; ook die van online lezen, online luisteren en online kijken. Dat bleek uit de presentatie van VINEX-directeur Karin Schut tijdens een presentatie op ledenvergadering van 3 juni jl.

Samenwerking met de gehele markt

De nieuwe meting komt tot stand in nauwe samenwerking met de onderzoeksorganisaties voor lezen (NOM), luisteren (NLO) en kijken (SKO). Adverteerders en mediabureaus zijn vanaf de ontwikkeling bij het nieuwe onderzoek betrokken.

online mediaconsumptie

Ook online lezen, online luisteren en online kijken zijn in scope.

De samenwerking met alle relevante marktpartijen zorgt voor aansluiting op de wensen van de markt. Aan alle behoeften voor planning en strategie is gehoor gegeven. Inmiddels worden voorbereidingen voor de nieuwe meting getroffen en is een expertgroep aan de slag gegaan om alle wensen voor cijfers en softwaretools van NMO Online op een rij te zetten.

Niet alleen het draagvlak en de wensen van de partners zijn leading bij de onderzoeksopzet. Ook de compliance met wetgeving en de maatschappelijk privacy-normen staat centraal. De meting zal ruimschoots voldoen aan de AVG en is niet afhankelijk van de uitgefaseerde third party cookies.

Nieuwste technieken en tools

Bij NMO wordt van geavanceerde hardware en tools gebruik gemaakt. De meting omvat de zogenoemde Focal Meter die na toestemming van de panelleden al het online verkeer in deelnemende huishoudens anoniem kan vastleggen. De MediaCell-app bij de panelleden ‘luistert’ naar audio om kan daarmee de audio- en videoconsumptie registreren. Verder legt de tool Reality Mine het complete online gedrag op smartphones vast van de sites en apps die niet voor de meting getagd zijn. Dat garandeert de opname van het bereik van de global players. Censusdata die met tagging tot stand komen, zorgen ervoor dat het volledige online volume van mediamerken in de meting wordt opgenomen.

Meer mediaplatforms in scope

Het huidige onderzoek heeft met PC, laptop, smartphone en tablet al veel devices in beeld. Daar komt nu de aparte uitsplitsing van web en apps bij. Van een mediamerk als NRC komen de verschillende platforms in de rapportage zoals NRC.nl, NRC-app, NRC-audioapp en e-paper. De verschillende componenten van een online merk kunnen daarnaast ontdubbeld opgeteld worden tot het complete online merkbereik.

Wat betreft de gerapporteerde devices krijgt nu ook het ‘big screen’ een plaats in de meting.

Nieuw in de meting

  • Het lezen wordt nu volledig gerapporteerd met een uitsplitsing naar web en app, maar ook een verbijzondering naar de digitale krant of het digitale magazine.
  • Online video-bereik wordt een los onderdeel van de meting. Ook de doorontwikkeling naar rapportage van audio is een optie.
  • Nieuw is ook het type content. De context wordt geclassificeerd volgens een bestaande indelingen van IAB (Tier 1 en 2) en van de NPO. Deze classificatie kan van groot belang zijn voor contextual advertising.
  • Door de koppeling van online bereiksdata met de Doelgroep Monitor (DGM) komen talrijke achtergrondkenmerken voor planning en analyse beschikbaar. Denk daarbij aan socio-demo’s, maar ook aan huishoudkenmerken, het beroep van de respondent, zijn rol als decision maker, maar ook de persoonlijke interesses en het bezit van een auto of woning.

Conclusie

Veel vernieuwing dus, maar het goede van NOBO blijft. Het bereik van personen staat centraal in plaats van vertekenende cijfers van aantallen devices of browsers. De online bereikscijfers laten voorts de potentie van online inzet zien voor bereik van mediamerken in doelgroepen, of de aanvulling van een medium op andere touchpoints.

Een gezonde markt voor digital kan niet zonder een transparante, betrouwbare bron van voor het bereik van online platformen. Bereiksonderzoek is met het afscheid van de third-party-cookies de onbetwiste bron voor cross-platform-informatie.

Collectief bereiksonderzoek is een onmisbare informatiebron. De belangenvereniging van mediabureaus PMA ondersteunt daarom al geruime tijd de inspanningen van VINEX om een erkende marktstandaard te creëren. Met NMO wordt die grote wens nu gerealiseerd.

Aanmelden voor deelname aan het nieuwe online bereiksonderzoek kan nog steeds. Voor informatie over deelname of toegang tot de data kunt u contact opnemen met Vinex.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.