Toelichting NOBO data week 3-5

Toelichting NOBO data week 3-5

In week 3, 4 en 5 is een aantal merken niet volledig gemeten.

De Volkskrant:

In de data van week 3 en 4 is de Volkskrant app verwijderd omdat we hebben geconstateerd dat het aantal pageviews in deze betreffende week niet goed wordt doorgegeven. Dit wordt inmiddels opgepakt en hersteld en de Volkskrant App is in week 5 weer aan de data toegevoegd.

Langer lopende zaken met impact in week 3, 4 en 5:

TMG regionale merken:

Vanaf week 43 in 2018 zien we een daling in het bereik van de regionale merken van TMG, die samenvalt met de introductie van de nieuwe websites (en apps van de regionale titels). Sindsdien komt een deel van de metingen niet goed door. De oorzaak is inmiddels gevonden en er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Hierdoor zijn de websites en mogelijk ook apps van de volgende merken getroffen:

De Gooi- en Eemlander

Haarlems Dagblad

IJmuider Courant

Leidsch Dagblad

Noordhollands Dagblad 

NPO apps:

NPO maakt momenteel een transitie door wat betreft analytics van comScore naar AT Internet. NOBO gaat ook gebruik maken van de data van AT Internet van NPO. Door deze transitie is voor een aantal NPO apps en websites de oorspronkelijke tagging al dan niet tijdelijk weggevallen en deze apps vinden we vanaf de aangegeven weken niet volledig meer in de NOBO data terug.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de apps en websites die tijdelijk onvolledig zijn in de NOBO data, met daarbij aangegeven vanaf wanneer dit het geval is (geweest).