iOS14 en gevolgen voor NOBO

iOS14 en gevolgen voor NOBO

Onlangs heeft Apple iOS14 gelanceerd. Dit heeft gevolgen voor NOBO.¬†iOS14 gaat anders om met de doorgifte van de parameter idfa. Dit is een belangrijke parameter voor NOBO en wordt gebruikt om panelleden in het NOBO panel te kunnen indentificeren. De meeste apps die in NOBO worden gemeten hebben geen last van deze aanpassing maar voor sommige¬†apps hebben we gezien dat het aantal idfa’s dat wordt doorgegeven is gedaald als gevolg van iOS14. comScore heeft in een update van de SDK een fix aangebracht en de implementatie van deze update verhelpt het probleem voorlopig. Het VINEX Team heeft nauw contact met de publishers in kwestie om dit te begeleiden.