Privacy

Privacy Statement
(versie 1, mei 2018)

VINEX  bestudeert en analyseert het online surfgedrag van mensen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. VINEX maakt bij haar werkzaamheden gebruik van derde partijen. Deze derde partijen kwalificeren soms ook als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom VINEX persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en welke derde partijen daarbij betrokken zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die jou direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent in combinatie met andere informatie. Denk aan gegevens over gezinssamenstelling of een IP adres.

Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?
Hieronder valt alles wat wij kunnen doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens van:
– bezoekers van de website www.VINEX.nl (zie bijlage paragraaf 1);
– deelnemers aan het MediaPanel (zie bijlage paragraaf 2);
– bezoekers van websites en gebruikers van apps van aanbieders van content en online advertising (zie bijlage paragraaf 3).

Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
VINEX kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor jou van wezenlijk belang zijn, zullen we je daarover informeren. Lees hier het volledige Privacy Statement (Versie 1 van 23 mei 2018).

Lees het gehele document