Partners

PARTNERSHIPS

PARTNERS GEVEN NOBO MEER WAARDE

Zonder partners zou NOBO minder relevantie hebben dan nu het geval is. Omgekeerd zorgt NOBO voor verdieping van de rapportages over kijken, luisteren en lezen.
SKO
NOBO wordt voor een groot deel gedragen door SKO die er zijn online kijkers uit rapporteert. Met deze organisatie wordt de financiering van het panel gedeeld. Ook het toezicht op het panel en de leverancier is gezamenlijk georganiseerd.
NOM
NOM Mediamerken is een uitstekend voorbeeld van een crossmediale rapportage die gebaseerd is op NOBO. De currency voor lezen is dankzij deze bron in staat om het lezen van nieuwsmedia en magazines op digitale platforms aan te vullen.
NLO
Met NLO wordt verkend hoe de organisaties samen kunnen optrekken om de beide onderzoeken verder te innoveren.
OVERIGE PARTNERS
PMA is afnemer en een uitgelezen partner om innovatie en relevantie van NOBO te bespreken. Ook met BVA wordt kennis uitgewisseld. Verder spelen de leveranciers van mediaplanning-software een cruciale rol bij het ontsluiten van de data voor gebruikers.