NOM Mediamerken

POWERED BIJ NOBO EN NPM:

NOM Mediamerken

Een mediamerk manifesteert zich allang niet meer via één platform. De digitalisering zorgt ervoor dat een mediamerk op verschillende wijzen kan worden benaderd. De vraag voor dagblad- en magazine-merken is: welk deel van het bereik komt via papier en welk deel via digitale platforms? NOM Mediamerken geeft daar antwoord op.
ONTSTAAN
NOM Mediamerken is  geïntroduceerd in 2017 en komt voort uit een datafusie tussen NOM Print Monitor en NOBO-bereiksdata van websites en apps.
RESULTAAT
Het resultaat is een database met meer dan honderd printmerken en tientallen online merken. GfK is verantwoordelijk voor de fusie van beide databronnen. De database is omvangrijk. Naast de optie om print- en online bereik te kunnen analyseren, kan de gebruiker achtergrondkenmerken benutten.  De analysemogelijkheden zijn talrijk
KOPPELING
Bij de fusie wordt het leesgedrag van een NOM-respondent gekoppeld aan dat van een respondent uit NOBO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ruim 100 koppelvariabelen, waaronder geslacht, leeftijd en regio..
CHANNELS
Met NOM Mediamerken is de media-wereld een strategische planningstool rijker. De database geeft inzichten in bereik (-opbouw) van een mediamerk in print en online. De fusie tussen NPM en NOBO-data wordt jaarlijks vier keer geactualiseerd.