MSS

COLLECTIEF ONDERZOEK

Media Standaard Survey (MSS)

Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door KANTAR TNS. De opdrachtgevers zijn NLO, NOM, SKO en VINEX. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers. Die zijn bij de partijen nodig voor weging en werving. MSS geeft input voor definities van eenduidige doelgroepen. De rapportage geeft verder inzicht in mediumgebruik op diverse locaties en platforms
OPZET
Per jaar worden 6.000 huishoudens ondervraagd. De antwoorden komen van hoofdkostwinner of de partner. Binnen de huishoudens vervolgens 5.100 personen (13+) ondervraagd. Het veldwerk voor MSS wordt het hele jaar uitgevoerd. Men hanteert een multi-instrument methode van zowel face-to-face, telefonisch of online bevraging.
HOGE STANDAARD
De representativiteit van MSS vraagt om een hoge respons. Door de respons te bevorderen, wordt een deelname van 60% van de huishoudens nagestreefd (85% op persoonsniveau.
RAPPORTAGE
MSS bevat vragen over mediagebruik en beschikbare media-apparatuur. Ook gaat de vragenlijst in op kenmerken van het huishouden en de personen. Jaarlijks komt een uitgebreidere rapportage beschikbaar. De berichten over MSS vind je hier.