Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

De bereikscijfers zoals opgenomen op deze website worden in opdracht van VINEX verzameld. De intellectuele eigendomsrechten op de bereikscijfers, presentaties, rapporten en persberichten op deze website, waaronder mede begrepen het auteursrecht en het databankenrecht, berusten uitsluitend en volledig bij VINEX.


VINEX is met betrekking tot het opstellen van de online bereikscijfers afhankelijk van derden en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de kijkcijfers en overige informatie op deze website.


VINEX is niet aansprakelijk voor vorderingen die verband houden met de online bereikscijfers of overige informatie of een onjuistheid of onvolledigheid daarin. De online bereikscijfers en overige informatie zoals gepubliceerd op deze website mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de eigen organisatie.


Het is niet toegestaan de online bereikscijfers of overige informatie afkomstig van deze website op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VINEX.

Bij iedere publicatie, referentie aan of overig gebruik van de kijkcijfers of overige informatie afkomstig van deze website zal VINEX als bron vermeld dienen te staan, en wel als volgt: “Bron: VINEX. Geen hergebruik toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VINEX.”

Ga naar de toplijsten