Overzicht aanpassingen in dataverwerking NOBO 2019

Overzicht aanpassingen in dataverwerking NOBO 2019

Regelmatig worden in NOBO aanpassingen in de dataverwerking doorgevoerd ter verbetering van de resultaten. Hier volgt een overzicht van deze aanpassingen die in 2019 zijn doorgevoerd. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het VINEX team.

 

31 december 2018: aanpassing van de ideaalcijfers en daarmee de weging om de representativiteit van het onderzoek te behouden.

1 februari 2019: om het genre te bepalen van online merken werd tot 1 februari gebruik gemaakt van de genres in de tagging. Vanaf 1 februari wordt gebruik gemaakt van vooraf vastgesteld default genres. De reden hiervoor is dat het bepalen van genres met behulp van de tagging te foutgevoelig bleek.

1 april 2019: NPO maakt geen gebruik meer van comScore tagging maar van tagging met behulp van AT Internet.

1 juli 2019: jaarlijkse update van de achtergrondkenmerken van panelleden. Aanpassing van de ideaalcijfers en daarmee de weging om de representativiteit van het onderzoek te behouden. Introductie van een blacklist van apps die census data genereren maar niet gemeten kunnen worden in het panel; deze apps worden niet meegenomen in het data integratietraject en kunnen hierdoor het berekenen van bereik niet verstoren.