Herlevering NOBO data week 15-23

Herlevering NOBO data week 15-23

Er is een issue ontdekt in de NOBO data.
Het gevolg hiervan is geweest dat de bereikcijfers in NOBO vanaf 6 april in beperkte mate zijn onderschat.
Het gaat hierbij alleen om web, niet om app. En het betreft niet de merken van NPO en RTL.
De komende periode zullen we de data herstellen en opnieuw uitleveren aan de markt. Het gaat dus om data vanaf 6 april (week 15).
We hebben voor deze herlevering nog geen definitieve planning