Disclaimer

verenigde internet exploitanten

Disclaimer 

Ofschoon bij de samenstelling van deze website uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de juistheid en de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen, is VINEX niet aansprakelijk voor onjuistheden en omissies, noch voor enige vorm van gevolgschade.

De bezoeker van deze website begrijpt dat de data en inhoud door voortschrijding van tijd, de beschikbaarheid van data en de bewerking daarvan, achterhaald kan zijn.

De aangeboden informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Tevens sluit VINEX alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.