Planning oplevering NOBO data week 29 en verder

Planning oplevering NOBO data week 29 en verder

De data van week 29 en verder worden momenteel verwerkt maar dit neem meer tijd in beslag dan van tevoren ingeschat.

Zodra we een planning hebben m.b.t. de oplevering van nieuwe data wordt die hier geplaatst.