Data issue 1 en 2 april 2020

Data issue 1 en 2 april 2020

Op 1 en 2 april heeft er een storing plaatsgevonden bij comScore, de census data leverancier voor de meeste NOBO participanten, waardoor er tussen 16.30u op 1 april en 14.30u op 2 april geen webverkeer is vastgelegd.  Hierdoor is voor beide dagen een deel van de data onherstelbaar verloren gegaan voor de NOBO participanten die gebruik maken van Comscore als censusdataleverancier (alle deelnemers exclusief NPO en RTL).

Na overleg met de Technische Commissie van VINEX is besloten om de verloren data te reconstrueren op basis van een model dat gebruik maakt van historische data. De methode is gevalideerd en goedgekeurd door de Technische Commissie van Vinex. Het model wordt uiteraard alleen toegepast op de data van 1 en 2 april. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het VINEX team.