Comscore Safari browser issue

Comscore Safari browser issue

Wat is er aan de hand?

Met de introductie van de nieuwste Safari browsers voor computers, i-phones en i-pads [1] heeft Apple een default setting geactiveerd, waarmee IP adressen worden afgeschermd om gebruik te voorkomen van zogenaamde trackers. In dat geval wordt het verkeer nog wel gemeten, maar worden de IP-adressen afgeschermd en niet doorgegeven.

Comscore staat op deze lijst van trackers, omdat de Comscore technologie gebruikt maakt van een third party meetdomein. De metingen zijn niet persé verloren gegaan, maar worden vanwege het ontbreken van een specifiek IP Adres, door Comscore zelf verwerkt als ‘bot traffic’. Er komt dan teveel verkeer vanuit hetzelfde IP Adres en het zogenaamde Big Visitor Filter zorgt er dan voor dat de traffic niet in de censusdatasets die gebruikt worden door Kantar of andere rapportages terecht komt.

Het probleem geldt voor alle markten en wordt door Comscore met de hoogste prioriteit behandeld.

Voor de zekerheid: App traffic wordt niet geraakt; panel en censusdata zijn compleet voor app. Ook bij de andere censusdata providers ATInternet en Adobe speelt dit niet.

Impact op de metingen voor NOBO

Voor NOBO geldt dat dit de resultaten zou kunnen beïnvloeden, omdat webtraffic bij gebruikers van de nieuwste Sarafi browserversies op Mac computers, laptops, I-Pads en Iphones ontbreekt in zowel censusdata als de panelmeting, tenzij deze gebruikers actief ‘tracking enabled’ inschakelen. De verwachting is dat niet veel mensen dit zullen hebben gedaan of doen, omdat dit veel moeite kan kosten.

Censusmeting

We hebben inmiddels een rapport gekregen, waaruit blijkt dat voor de Nederlandse markt geldt dat Safari traffic over alle deelnemende publishers heen gemeten circa 28% van de totale web traffic vormt. Het ontbrekende deel is inmiddels opgelopen tot ongeveer 37% van alle Safari web traffic en 10% van totaal web traffic. Dit aandeel groeit naarmate meer gebruikers hun Safari browsers updaten.

We zien ook dat de impact verschilt per publisher, varierend van 0% tot 13% missend volume eind januari. Het zijn met name grote partijen met veel traffic die meer geraakt worden, omdat het Big Visitor Filter pas geactiveerd wordt bij een minimaal aantal pageviews.

Deze volumes ontbreken dan dus wel in de callibratie targets.

Panelmeting – impact beperkt

Uit analyses van Kantar op de paneldata blijkt dat de impact in het panel veel kleiner is dan in het grote geheel: Het aandeel Safari Web traffic in totaal web traffic statements ligt in januari 2022 slechts 2% lager dan in januari 2021 – voor zowel mobile web als totaal web. Dit geeft aan dat de impact op de bereiksmeting in het panel gering is.

Callibratie

Voor de callibratie worden de censusvolumes als targets gebruik en hierin ontbreekt voor sommige publishers dus een deel van het volume. Het bereik wordt daarmee mogelijk iets naar beneden gedrukt in dit proces, maar dat varieert sterk omdat hierbij meerdere factoren spelen – zoals het aandeel Safari onder de bezoekers, het aantal bezoekers, de mate waarin zij updates hebben doorgevoerd en of er wel of geen app voor het merk in gebruik is.

Dit issue wordt op korte termijn opgelost

Comscore heeft aangegeven dat ze alles op alles zetten om dit probleem op te lossen.

Op de korte termijn gaat Comscore voor de Nederlandse publishers gebruik maken van de First Party Identifiers die de publishers al hebben geïmplementeerd t.b.v. NMO DAM. De verwachting is dat dit binnen 3 weken effectief is en dan vinden we de nu ontbrekende volumes weer in de censusdata terug.

De First Party ID zien wij in ieder geval doorkomen in veruit het grootste deel van de pageviewvolumes die we ontvangen (90%). Soms ontbreekt een ID bij bijvoorbeeld de eerste pageview, zelden in de hele visit. We gaan dit nu z.s.m. verder optimaliseren.

Lange termijn oplossing is dat Comscore gebruik gaat maken van een first party meetdomein en Comscore generated First Party Ids,  zoals Adobe en Google Analytics bijvoorbeeld ook werken. Dit zal de oplossing zijn die wereldwijd wordt uitgerold. Deze wordt nu ontwikkeld door Comscore en de verwachting is dat dit eind maart zal kunnen worden uitgerold. Er volgt in de loop van maart waarschijnlijk meer informatie over of er eventueel aanpassingen nodig zijn in de tags die nu worden gebruikt door onze deelnemers.

Ondertussen werkt de korte termijn oplossing wel gewoon bij alle tag-versies.

Hoe gaan we om met publicatie van de data?

Herleveringen van de censusdata met alle identifiers weer op de juiste plek, zijn hoogst waarschijnlijk niet mogelijk. Er komen wellicht rapportages beschikbaar over de impact en de opbouw daarvan door de tijd, maar de vraag is of deze heel specifiek gaan worden.

Dat betekent dat de NOBO resultaten helaas niet compleet zijn en blijven totdat de oplossing actief wordt, omdat in feite een deel van de traffic via Safari Browsers kan ontbreken.

Na overleg met de Technische Commissie VINEX is besloten om de NOBO data uit te leveren, omdat een groot deel van de data wel compleet is (Adobe, ATInternet). Uiteraard wel met een disclaimer erbij dat een deel van het bereik dat gegenereerd wordt door gebruikers van IOS devices (Iphone, Macbook, Ipad) ontbreekt.

De publicatie van toplijsten via de VINEX website wordt on hold gezet, totdat dit issue daadwerkelijk is opgelost.

Dit issue heeft mogelijk ook impact in december gehad (in mindere mate vanwege minder gebruik van de nieuwste browsers) en vandaar dat we ook een melding willen plaatsen bij de toplijst over december.

 

[1]Mac OS Monterey, iOS 15, iPadOS 15